Biserica
    Scopul
    Contact
    Rugaciune
    Poezia de azi
    Marturie
    Predica

  Proiect misionar

  Program

  Marturisirea de credinta

  Album Poze

  Rubrica

  Wallpapers

  Muzica

  Biblioteca

  Activitate

  Linkuri

  Sanatate

  Carte


Sa tram, ca an timl z, an chefi ai an beaiiau an ci ai an fapte de aineau an cerrii an pizma. n ci mdbmdt (mai mult)

Mărturii

Acum 7 ani
Născută pe 20 iunie
Mărturia Ioanei
Destinul tău, e să învingi!

Cum l-am primit pe Domnul Isus în inima mea? Totul a început acum 7 ani, când am fost învoit din spital, după o lună de internare, ca să merg acasă pentru a-mi revedea familia. După aceea trebuia să mă reîntorc deoarece eram sub tratament. În timp ce mergeam cu soţia spre casă, ne-am oprit la o familie de credincioşi, pocăiţi, originari din Elveţia, care şi-au cumpărat o casă pe strada noastră. Aceştia doreau să deschidă un orfelinat pentru copiii părăsiţi din spital şi copii a căror părinţi erau foarte săraci, neputând să-i îngrijească, deoarece statul nu-i ajuta cu nimic. Această familie ne dădea nouă, scutece pentru fetiţa noastră, Adriana, mobilizată la pat din naştere.
    În acea casă de creştini baptişti din Elveţia, avea loc în ziua respectivă o oră de rugăciune cu mai mulţi credincioşi din Arad şi Vişeu, printre care erau invitaţi mai mulţi cunoscuţi de pe strada mea. Rămas şi eu la acea frumoasă adunare pentru rugăciune, auzind cântările, rugăciunile acelor creştini – zişi pocăiţi - am primit o dragoste pentru ei, văzându-le sinceritatea şi credinţa lor. Până în acel moment în care i-am cunoscut personal la acea strângere de rugăciune, eu îi vorbeam de rău şi râdeam de ei. Dar la respectiva adunare din casa lor, unde s-au rugat şi l-au slăvit pe Dumnezeu cu cele mai frumoase cântări şi la care mă aflam şi eu şi soţia mea, am simţit nevoia să-mi deschid sufletul acelor aşa zişi - pocăiţi - , unii dintre ei fiind misionari din Arad şi care propovăduiau Evanghelia Domnului Isus. Astfel, am început să le spun prin ce greutăţi şi necazuri trec şi cât de rău mă comport cu părinţii şi fraţii mei. Am cerut sfatul lor, ca să văd ce pot face pentru a putea opri prigoana pe care o abăteam asupra celor dragi mie, din familia mea şi a vecinilor mei dintre cei mai răi. Sfatul pe care l-am primit de la ei a fost un sfat minunat, pe care nu-l voi uita niciodată: să mă rog lui Dumnezeu, ca unui tată, şi să-i cer Lui ajutorul ca să mă scape de toate, pentru că lumea şi oamenii nu mă pot ajuta cu nimic. Am fost îndemnat să citesc Biblia şi să meditez asupra Cuvântului lui Dumnezeu cerând înţelepciune de la El, pentru a mă lumina şi a mă face să-L înţeleg. După ce m-am rugat lui Dumnezeu şi am început să citesc Biblia, am simţit nevoia să-i caut pe acei misionari creştini ca să mă mai îndrume şi să mă mai înveţe despre Dumnezeu, părându-mi rău că înainte îi judecasem fără să-i fi cunoscut. După ce a fost cumpărată o casă şi apoi transformată în locaş de închinare, la inaugurarea ei am fost chemat şi eu de către  Teodor Groza, misionar venit de la Biserica Baptistă “Speranţa” din Arad. Am primit deci acea invitaţie şi am participat la frumoasa deschidere a unei noi biserici creştine din localitatea mea natală, Vişeu de Sus. După inaugurarea bisericii, am fost din nou invitat la o săptămână de evanghelizare, unde avea să fie rugăciune în fiecare seară. În timpul acestei săptămâni speciale a Bisericii Creştine Baptiste din strada Bogdan-Vodă, nr. 36, unde Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat de către păstori din toată ţara şi din America, am avut minunata senzaţie de chemare divină din partea Domnului Isus. Acolo a avut loc întâlnirea mea cu El, chemându-L să intre în inima mea prin rugăciune; îndrumându-mă în acest sens păstorul bisericii şi un păstor din Bistriţa, care predicase în aceea seară Evanghelia.
    După ce L-am primit pe Isus Hristros ca Domn şi Mântuitor personal, am simţit în inima mea o mare uşurare, an simţit că viaţa mea se schimbă. Nu mai eram stresat şi nervos căutând să mă împac cu părinţii, fraţii, vecinii, prietenii şi colegii mei de muncă (deoarece tuturor le greşisem într-un fel sau altul). Am lăsat anturajul care era format din prietenii mei de pahar, am lăsat bancurile şi glumele proaste, nu am mai ascultat de sfaturile rele şi greşite ale foştilor mei prieteni şi colegi de muncă. Am început, în schimb, să citesc în fiecare zi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, unde Domnul Isus mi-a descoperit de la început tainele Lui, regăsindu-mă foarte des pe paginile Sfintei Scripturi. Cu bucurie mărturisesc că de când L-am primit pe Isus ca Domn al meu şi Mântuitor personal, am fost vindecat de toate bolile care le-am avut în trupul şi sufletul meu. Deşi la început lucrurile mergeau foarte prost, în ceea ce priveşte familia - deoarece mă certau şi judecau, că i-am făcut de râsul lumii, ( chiar preotul l-a vorbit de rău pe tata deoarece mă lăsase să mă pocăiesc) - astăzi, Dumnezeu a lucrat în chip minunat şi ei au înţeles că eu am făcut un pas mare, schimbându-mi viaţa înspre bine, fiind curioşi de fiecare dată când îmi îndrept paşii spre adunarea noastră.
    Sunt fericit că Domnul Isus m-a luat în braţul său atotputernic, scoţându-mă din groapa pieirii, din întunericul păcatului şi aducându-mă la lumina Sa, cea dătătoare de viaţă şi binecuvântată. Mă simt ca cel mai bogat om din lume deoarece Îl am pe Isus ca Domn şi Mântuitor personal. Mai mare fericire nu am găsit în nimeni decât numai în El - SLĂVIT SĂ-I FIE NUMELE ÎN VECI! Numai în Isus am găsit pace, linişte, îndrumare, călăuzire şi multe bucurii. Am nespusă bucurie că prin Isus am găsit un locaş de rugăciune şi de întâlnire cu El, unde sunt înconjurat de fraţi şi surori cu care pot să-L laud prin cântări, şi să mă închin Lui.
    Ca îndemn pentru cei ce sunt gata să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură şi să-L cunoască pe Isus cel înviat din morţi, care este viu în veci, le spun să nu mai amâne nici un minut când simt chemarea Lui, să nu se lase sub influenţa emoţiilor. Azi, când auzi chemarea Domnului, să nu mai stai pe gânduri, ci să-L chemi în inima ta, prin rugăciune ca Domn şi Mântuitor. Să vă ajute Dumnezeu să faceţi acel pas către El. Eu îi mulţumesc Domnului, că mi-a făcut cunoscut prin Cuvântul Său, scopul cu care m-a creat pe acest pământ, care este rolul meu în viaţă, şi cum pot să-l slujesc pe El.
                        
                       Gheorghe Andreica              
 

M-am născut pe 20 iunie, aşa ar trebui să spun acum, cu toate că pe certificatul meu de naştere scrie 29 august 1958. Dar eu, omul care simt acum, m-am născut a doua oară pe 20 iunie când am fost botezată în numele Domnului în Biserica ,,Speranţa'' Vişeu de Sus, după ani de rătăcire în căutarea liniştii sufleteşti, după ani în care mi-am înecat supărările de multe ori în alchool, mi-am potolit nervii, ziceam eu, în pachetele de ţigări, mai cu seamă în anul 1999 cand mi-am pierdut soţul.
    Drumul meu spre mântuire a început în săptămâna de evanghelizare 23.02-29.02 2004, când am primit din partea păstorului Bisericii o invitaţie iar după aceea săptămână s-a început  un curs de caticheză, pe care l-am urmat mai mult cu gândul de a cunoaşte mai multe despre reigie, rducaţia religioasă lipsindu-mi total din familie; singurul de la care am mai învăţat câte ceva a fost bunicul din partea mamei şi bunica din partea tatălui, dar pe aceştia i-am pierdut pe când aveam 7 şi respectiv 15 ani. Căsătoria mea cu un bărbat catolic nu mi-a adus şi stabilitate religioasă.
    Am înţeles că viaţa mea  începea să fie un dezastru, am înţeles că singură nu eram în stare să mă conduc, am înţeles că fără Dumnezeu, că fără acceptatre Domnului Isus Hristos în viaţa mea, că fără o rugăciune sinceră din toată fiinţa mea, eu mă îndrept spre o adâncă cădere, spre  o adâncă cădere, spre un drum fără întoarcere. Însă visul din noaptea de 25 februarie mi-a descoperit cât de păcătos am trăit până atunci, mi-a descoperit cât de aproape de mine a fost darul mântuirii. Se făcea că acoperişul casei mele, se dădea la o parte asemeni unui capac, iar deasupra, pe cer, plana o fotografie imensă în alb-negru, reprezentându-L pe Isus Hristos, cu mâinile întinse din spre cer, în  semn de chemare. Coroana de spini îi străpungea încă fruntea iar faţa îi era brăzdată de cute adânci, semănând atât de mult cu fotografia din cărţile de istorie care îl reprezentau pe Gheorghe Doja pedepsit pe jilţul încins de foc.
   M-am tezit înfiorată şi mi-am amintit cât de mult m-a marcat atunci când am citit despre supliciul la care a fost supus Doja, doar pentru că a dorit o viaţă mai bună pentru semenii săi,dar niciodată nu m-am gândit la chinurile şi batjocura pe care le-a îndurat Domnul Isus pentru răscumpărarea noastră.
    Atunci mi s-a relevat adevărul când şi eu am fost de atâtea ori un Pilat, că L-am pironit atunci când, în loc să merg la casa de rugăciune, eram la o cafea şi la o ţigară cu ,,prietenele'' mele. L-am pironit când dimineaţa în loc să-I mulţumesc păentru încă o zi de viaţă, aprindeam televizorul şi ascultam horoscopul, L-am pironit în nopţile când citeam tot felul de cărţi deocheate şi ni Cuvântul Său. Dar slavă Domnului pentru că acum sunt un copil al Său şi mă pot bucura de măreţia Sa.Numele  meu  este  Ioana, am  16  ani şi  sunt originară  din  Baia  Mare.  Am  crescut  la  Casa  de  copii  din  Vişeu  de  Sus,  jud.  MM.  Pentru  mine  trecutul  ţine  de  Casa  de  copii,  acolo  am  trăit 8  ani,  cu  puţine  bucurii  şi multă  tristeţe.  Tatăl  meu  a  murit  când  eu  aveam  5  ani, şi  în  aceea  vreme  nu  ştiam ce  este  moartea  şi  nu  realizam  faptul  că  dacă  el  a  fost  despărţit  de  Dumnezeu,  îl  aşteaptă  o  veşnicie  de  durere.  Acum  ştiu  că  nu  îl  mai  pot  ajuta  cu  nimic.  Mama  a  rămas  singură  şi  neajutorată,  marginalizată  chiar  de proprii  părinţi.  Fiind  tânără  şi  influenţată  de  multă  lume, în  mod negativ, a  decis  să  mă  dea  pe  mine, împreună  cu  cei  doi  fraţi  ai  mei, la  Casa de  copii.  De  aici,  pentru  mine,  viaţa  a  însemnat  un  lung  şir  de  dureri  şi  chinuri. În  prima  seară,  când  am  ajuns  din  Baia  Mare în  Vişeu,  la  orfelinat, în  timp  ce  toţi  copii  dormeau,  eu  plângeam  şi  o  strigam  pe  mama,  care nu  mai  venea,  şi  nu  a  mai  venit  deloc,  decât  după  un  timp  îndelungat.  Acum  ştiu  de  ce  Dumnezeu  a  vrut  să  ajung  tocmai  de  la  Baia  Mare  la  Vişeu;  deoarece  aici  a  pregătit  întâlnirea  mea  cu  El.    

Nu  pot  spune  că  nu  era  bine  la orfelinat;  eram  copii  mulţi, aveam  cu  cine  să  mă joc,  făceam  tot  felul  de  năzdrăvănii,  şi  multe  alte  lucruri.  Erau  bucurii  pentru  o  clipă.  Crescând  puţin  mai  mare  am  început  să  o  învinuiesc  pe  mama  pentru  că  m-a  lipsit  de  o  copilărie  fericită  şi  de  dreptul  de  a  avea  un  cămin.  Am  început  să  cred  că  nimeni  nu  mă  iubeşte,  că  Dumnezeu  nu  există  şi  chiar  dacă  există,  El  vrea  să-mi  facă  numai  rău.  Pe  zi  ce  trecea,  inima  mea,  era  tot  mai  amară,  în  mine  se  forma  ceva, un  gol  imens,  care  creştea,  creştea,  mereu,  zi  de  zi.  Am  încercat  să-mi umplu  acest  gol  citind.  Alţii  încearcă  să  şi-l  umple  prin  băutură,  prin  droguri  prin  gesturi  necontrolate, etc.  Dar  golul  din  inima  mea avea  forma  lui  Dumnezeu,  El  era  capacul  golului,  şi  eu  nu  ştiam  lucrul  acesta.  Citeam,  filozofam,  iar  educatorii  se  întrebau  ce  este  cu  mine.  Eram  în  stare  să  judec  o  problemă  destul  de  matur,  deşi  eram  mică. Colegii,  şi  în  special  sora  mea,  spuneau  că  sunt  nebună,  că  nu  mai  ştiu  să  vorbesc  ca  oamenii  normali.  După  un  timp  am  văzut  că  nici  o  carte  nu  putea  să-mi  umple  golul  din  inimă,  ci  din  contră  îmi  dădeau  tot  mai  multe  semne  de  întrebări,  la  care  eu  nu  aveam  răspuns.  Atunci  m-am  săturat  de  tot; de  citit,  de  învăţat,  şi  de  a  încerca  să  gândesc  mai  matur  decât  îmi  permitea vârsta. Aceasta  era  o  deşertăciune,  după  cum  spune  Eclesiastul.

Asupra  mea  veneau  mereu  probleme;  eram  foarte  complexată. Dacă  cineva  se  uita  puţin  mai  ciudat  la  mine  sau  îmi  vorbea  pe  un  ton  mai  deosebit  sau  făcea  o  glumă  pe  seama  mea,  simţeam  că  mă  urăşte,  că  bârfeşte  despre  mine  şi  că  îmi  vrea  răul.  Atunci  diavolul  mi-a  pus  un  alt  gând  în  inimă,  şi  mi-a  şoptit: ,, De  ce te  laşi  ca  alţii  să  te  calce  în  picioare,  arată-le  tu  cine  eşti !''  Aceasta  este  o  altă  perioadă  în  viaţa  mea, în  care  am  început  să-mi  fac  dreptate  cu  forţa.  Dacă  nu-mi  convenea  ceva,  comentam  la  adresa educatorilor,  mă  certam  din  orice  cu  copii din  orfelinat, iar  dacă mă  spuneau  educatoarei  îi  băteam.  Am  văzut  că  şi  lucrul  acesta  mă  izola  şi  mai  mult  de  lumea, care  vroiam  să  mă  iubească. Din  contră  lumea  se  uita  la  mine  şi  mai  ciudat  decât  înainte  şi  atunci  m-am  oprit  din  acest  lucru,  deoarece  eram  slăbită  psihic,  eram  cu  moralul la  pământ,  doream  să  mor,  să  scap  de  această  viaţă  mizerabilă.  Şi  lucrul  acesta, a fost de fapt,  o  altă  deşertăciune. 

Am  avut  de  multe  ori  gânduri sinucigaşe,  crezând  că  aşa  voi  scăpa  de  toate  problemele.  Dumnezeu  m-a  pus  de  multe  ori  faţă  în  faţă  cu  moartea,  dar  m-a  ocrotit  de  fiecare  dată.  După  aceste  lucruri  strigam  la  Dumnezeu, de  ce  nu  mi-a  luat  viaţa  şi  de  ce  mă  lasă  să  mă  chinui  în  continuare.  În  toate  aceste  lucruri El  m-a  ocrotit,  pentru  a-mi  pregăti  întâlnirea  mea  cu  El,  iar  acum  îi  mulţumesc  că  a  avut  milă de  mine,  şi  nu  m-a  lăsat  în  ghiarele  lui  satan.
De  Crăciun  se  obişnuia  ca  Biserica  baptistă  din localitate, să  ne  aducă  cadouri.  Când  vorbea  fratele  Teodor, îmi  plăcea,  cuvintele  din  Biblie  dezgheţau  inima  mea  de  piatră, iar  golul  din  inima  mea,  parcă  începea  să  se umple.  Apoi  am  vorbit  cu  câteva  colege  de  la  orfelinat,  zicându-le: ,,Haideţi  să  mergem  să vedem  cum  este  la  ei  dacă tot ne-au  adus  ceva  frumos !"  Astfel  am  început să merg  la  Biserică,  să-mi  placă  şi  să  doresc  să mă  schimb.  Am  început  să  spun colegelor de  cameră  ceea  ce  auzeam  la  Biserică,  despre  Isus;  am  început  să  citesc  Noul  Testament;  iar  pentru  ca  cei  din  jurul  meu  să  vadă  practic  schimbarea  care  începuse  în  mine,  acceptam  ca  acei  copii  pe  care  eu  îi  băteam  şi  cărora  le  luam  mâncarea,  acceptam  ca  ei  să-şi  bată  joc  de  mine.  Şi  întotdeauna  când  mi  se  întâmplau  aceste lucruri,  mă  încurajam  spunându-mi  că  Isus  a  suferit  mult  mai  mult  pentru  mine, pe  Golgota,  şi  că  eu  sufăr  puţin,  foarte  puţin,  din  chinul  Lui.  Acum  îmi  amintesc  de  versetul  care  spune  că  suferinţele  din  această viaţă  nu  merită  să  fie  puse alături  de  slava  viitoare.  După  un  timp însă,  din  mai  multe  motive,  şi  din  dorinţa  de  a  rămâne  în  religia  în  care  m-am  născut,  nu  am  mai  mers  la  Biserica  baptistă,  ci  la  cea  tradiţională. Am  mers  un  timp îndelungat,  nelipsind  de  la  nici  o  slujbă, însă  simţeam  că  fiinţa  mea  se  întoarce la  vechea  Ioana,  la  cea  chinuită  şi  deznădăjduită. Acum  tânjeam,  după  dragostea  pe  care  o  simţeam  în  Biserica baptistă,  după  salutul  „Pace”,  după mesajul  curat  al  Evangheliei,  pe  care  să  îl  pot  înţelege. Aveam nevoie  din  nou,  de  un Isus  viu. Neinteresându-mă,  că educatorii nu-mi  dădeau  voie  să  merg  la  o  biserică „pocăită”,  mergeam de  câte  ori  puteam.  Văzând  că  pe  mine  nu mă  pot  opri  în  a  merge  la  Biserică,  făceau  tot  ce  puteau ca  măcar  să  nu iau  alţi  copii  cu  mine.

Eram  la  sfârşitul  clasei  a  8-a,  şi mă  aştepta  un  examen  de  capacitate.  În  această  perioadă, am  început  să  mă  rog mult  lui  Dumnezeu  şi  să-i  cer să  mă  ajute  să-mi  iau  examenul  de  capacitate.  Ştiam  versetul  care  spune „ ...  puneţi-Mă  la  încercare...”.  Mă  rugam  mult, şi  începusem  să  mă  încred  din  ce  în  ce  mai  mult  în  braţul  Lui,  ajungând  la  convingerea  că  El  poate  totul.  Mi-am  luat  examenul de  capacitate  şi  plângeam  de  fericire  că  El  m-a  ascultat.

În  acest  timp,  la Biserică  era  botezul  a  două surori,  şi  am  mers  să  văd  cum  este  un  botez  la  pocăiţi.  Pastorul  care  a predicat  Cuvântul, m-a  făcut  aşa  de  bine  să-mi  dau  seama  de  starea  de  păcat în  care  mă  aflam,  şi  că  acel  gol  din  inima  mea  nu  se  poate  umplea  decât  cu  Dumnezeu.  Când  am  înţeles  dragostea  lui Dumnezeu  pentru  mine,  suferinţele,  chinurile,  batjocurile  şi  umilinţele  prin  care  a  trecut  de  dragul  meu,  pentru  ca  eu  să nu  fiu  nevoită  să  trec  prin  ele,  nu  am putut  să-mi  ţin  ochii  închişi  la  acea  imagine  cutremurătoare  de  pe  Calvar, şi  viaţa  mea  să  rămână  aceeaşi,  să  nu mă  schimb. Am  înţeles  mesajul  Evangheliei,  iar  când  pastorul  a făcut invitaţia  de  a  ridica  mâna sus,  a  celor  ce  îl  acceptă  pe  Isus  în  inimile  lor  ca  Domn  şi  Mântuitor,  în  acel  moment,  cu  ochii  în  lacrimi,  cu  inima  frântă,  şi  totodată,  cu  o  bucurie  şi  cu  o pace  de  nendescris,  am ridicat  mâna,  acceptându-L  pe  Isus  în  viaţa mea;  fără a-mi  fi  ruşine de  ceea  ce  vor  spune  cei  din  jurul  meu.

 Din  acel  moment  Dumnezeu  a  invadat  viaţa  mea,  şi  am  început  să-L  văd  în  orice  lucru:  în  soare,  în  ploaie, în  furtună,  în  apă,  în  munţi,  în  sentimente,  în  omul  care  recită  sau  cântă  pentru  Dumnezeu,  în  tot  ceea  ce  mă  înconjoară.  De  atunci  Dumnezeu  mă binecuvântează  zi  de  zi, cu  lucruri  minunate,  dar mai  mult  decât  atât,  cu  pacea  pe  care  nu  am  avut-o  niciodată  şi  după  care  tânjeam,  cu  viaţa  veşnică,  cu  gândul  frumos  şi  încredinţarea  că Dumnezeu  mi-a  iertat  toate  păcatele, că  trecutul  meu este  alb,  imaculat.  Viaţa,  înseamnă  de  acum  încolo  viitor,  de prezent  se  ocupă  Dumnezeu. 

Vreau  să-I  mulţumesc,  plină  de  recunoştinţă  că,  dintr-o  orfană  m-a  făcut  fiica  Celui  mai mare  împărat,  şi  că s-a  îngrijit  ca  şi  pe  acest  pământ  să  am  o  familie,  formată din  toţi  copii Lui. Mai  mult,  Dumnezeu,  a aranjat  lucrurile  în  aşa  fel,  încât, acum,  locuiesc  la  familia  pastorului, iar  această  familie  m-a  ajutat  să  uit  chinurile  prin  care  am  trecut, şi  să  le  privesc  ca  pe  un  vis  urât.

''  Doamne,  Dumnezeule,  multe  sunt  minunile  şi  planurile  Tale  pentru  mine;  nimeni nu  se poate  asemăna  cu  Tine. Aş  vrea  să  le  vestesc  şi  să  le  trâmbiţez,  dar  numărul  lor  este  prea  mare  ca  să  le  povestesc.  ''

Psalmul  40:5   

AMIN


Destinul tău, e să învingi!

Mă numesc Daniela, şi doresc să vă spun, cum am ajuns să am o viaţă nouă. Este vorba despre o viaţă pe care o câştigi prin credinţă, nu este o glumă, existenţa acestei vieţi noi o mărturisesc milioane de oameni, din trecut şi prezent, o viaţă câştigată prin sângele Domnului Isus. Despre această viaţă vreau să vă vorbesc în rândurile care urmează. Sunt un om ca oricare, am mers la şcoală, şi aproape în orice loc, excepţie făcând biserica. Prima dată când am mers la o biserică a fost la vârsta de doisprezece ani. Am fost să mă spovedesc, dar şi această spovedanie sa ales cu nişte înjurături, nu pe care le-am rostit eu ci cei care mă însoţeau pe mine.

M-am înscris la Clubul Elevilor, pentru că întotdeauna mi-a plăcut muzica. Au fost vremuri frumoase, spectacol, aplauze, premii, etc…. După primul spectacol, în Vişeu, am fost tare nemulţumită, pentru că nu am primit premiul pe care credeam că-l merit. Am terminat-o cu muzica pentru un timp.

M-am trezit cu nişte musafiri într-o zi, nu pentru că îi invitasem eu, ci pentru că tatăl meu îi întâlnise pe drum. Ei ne vorbeau foarte frumos despre Paradisul ce va fi pe pământ. Cred că eu aşteptam ceva mai mult decât acest Paradis, pentru că inima mea tânjea după ceva mai mult. Am primit un afiş ca să-l punem acasă în geam ( locuiesc în centru, şi oamenii pot primi o informaţie mai repede), era o invitaţie la o evanghelizare. Mie îmi era ruşine să pun acel afiş în geam aşa că l-am luat jos. Am plecat în parc cu prietenele mele, deoarece părinţii mei au promis că mergem toată familia la această evanghelizare şi eu nu vroiam să merg cu ei. Dar n-a fost să scap, pentru că părinţii mei au trecut pe acolo şi m-au luat. Când am intrat în acea adunare, şi când am auzit cum se roagă şi cântă, am început să râd în hohote, gândindu-mă la ce m-au adus părinţii şi la pocăiţii ăştia. Am început să merg la biserica ortodoxă, ortodoxă fiind, şi seara mergeam la Creştinii după-Evanghelie. Am continuat să merg şi la cei care mi-au prezentat Paradisul, aceştia fiind Martorii lui Iehova. Viaţa mea a început să ia o întorsătură ne-aşteptată, învârtindu-mă în jurul unor biserici. M-am gândit că am devenit prea religioasă, aşa că am renunţat să mai merg la biserică, deşii în inima mea aveam un gol, o nemulţumire, ceva care lipseşte, şi mă gândeam că poate, Dumnezeu.

Am început să merg la discotecă, cu prietenele mele, de cele mai multe ori ele îmi plăteau biletul doar ca să merg. M-am săturat şi de discotecă, pentru că sa lăsat cu o mare bătaie în urma sunui dans, ( am dansat cu un băiat, şi în timp ce dansam cu el, am fost stropită cu bere. Acesta a început să lovească în jurul lui, şi sa lăsat cu un mare scandal ). A trecut un timp, a fost o pauză de câteva luni de zile, şi într-un fel ştiam că trebuie să merg la o biserică, aşa că am ales biserica ortotoxă.

În Duminica care urma, am mers la biserica ortodoxă, am îngenuncheat, şi ceea ce-mi plăcea în acea biserică era că, deasupra tuturor sfinţilor era un triunghi în care se afla un ochi. Când priveam acel ochi, ştiam că există ceva care este deasupra lui. Ceva, sau Cineva, care poate să vadă în interiorul omului, ceva ce poate să umple golul ce era în sufletul meu. În acea zi m- am plecat pe genunchi, şi am spus: Doamne te rog, să-mi umpli acel gol din inima mea, pune Tu acel ceva ce îmi lipseşte. În acel moment am simpţit o linişte şi o uşurare. Nu ştiam ce îmi lipseşte, dar sa făcut o linişte în interiorul meu. Nu după mult timp am primit o invitaţie la inaugurarea unei biserici. Nu vroiam să merg, pentru că afară ploua foarte tare, aşa că datorită unora din familia mea care doreau să meargă, şi pentru că ei insistau, am mers. Când am intrat, o stare de linişte sa aşternut in inima mea, ca şi cum mă aflam în sfârşit acolo unde îmi este locul. Am continuat să merg, şi într-o Miercuri seara cineva care a predicat foarte clar, a explicat de ce avem noi oamenii nelinişte în viaţa noastră, şi atunci am realizat că noi, oamenii suntem purtătorii păcatului, păcatul pe care la săvârşit Adam şi Eva. Am înţeles că pot fi eliberată numai prin sângele Domnului Isus, şi acest lucru poate fi posibil doar prin credinţa în El, că odată ce îi cer acest lucru El mă ascultă. Nu m-am considerat o mare păcătoasă, pentru că nu am omorât pe nimeni, nu eram o fată căruia îi plăcea să înjure, sau să facă cine ştie ce lucruri rele. Dar am înţeles că plata unui singur păcat este moartea. Adam şi Eva au făcut un singur păcat, nu L-au ascultat pe Dumnezeu, astfel au fost izgoniţi din grădina Edenului. Acel predicator a spus o rugăciune, prin care oricine putea Să-l invite pe Domnul Isus, în inima sa. Oricine care vrea ca păcatul lui moştenit de la primii oameni, făcut de ei, în mod conştient sau inconştient, să-i ceară Domnului Isus să-l ierte şi să spele acele păcate. Din acel moment am ştiut că El, Isus, cel care a venit în lumea aceasta, va fi Cel care conduce cârma vieţii mele. I-am cerut să facă din mine persoana pe care El o doreşte, şi am înţeles că de-acum încolo El are un plan minunat pentru viaţa mea.

Am mers să mă pregătesc, în A-L sluji bine şi cu eficienţă, timp de patru ani la un Colegiu. Acolo am avut posibilitatea să călătoresc foarte mult, şi aceste călătorii constau în faptul că, mergeam şi cântam în diferite biserici, şi vedeam că oamenii erau binecuvântaţi în sensul că, acele cântări aduceau bucurie şi mângâiere sufletului lor. Mergeam şi cântam în azil, la bătrâni. Îi ajutam cu ce puteam, şi multe alte activităţi. Am învăţat că, El trebuie să fie Cel care trebuie să se vadă, iar eu cea care trebuie să stau în umbră. Am mai învăţat că nici o groapă nu este mai adâncă decât profunzimea Lui, chiar şi în cele mai întunecate momente. Nu toată viaţa este în roz, mai ales atunci când vrei să asculţi de Dumnezeu, când El are un plan pentru viaţa ta. Dar şi prin momentele grele, prin acele momente în care nu mai vezi nici o scăpare, când eşti pus între două, sau mai multe imposibilităţi, El are o portiţă de scăpare. În acele momente El, lucrează la răbdarea noastră, mai are ceva de schimbat, de modelat, de şlefuit. Am învăţat că eliberarea de sub plata păcatului care este moartea, poate fi posibilă doar prin credinţa în Domnul Isus, Mântuitorul lumii, şi am învăţat despre credinţă că, este pasărea care cântă, când încă este noapte. O prezint aşa pentru că, în viaţa unui credincios, sunt momente în care, oamenii nu sunt aşa cum ţi se prezintă ei, sau vor să arate că sunt; o prezint aşa pentru că sunt momente când nu mai vezi soarele care străluceşte în spatele norilor; o prezint aşa pentru că atunci când familia, prietenii sau persoanele dragi ţie te părăsesc, ai nevoie să vezi dincolo de aceste lucruri, de ceea ce ţi se întâmplă, şi în tot acest întuneric, ai nevoie de credinţă. Ai nevoie de Cel care spune: „De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta.’’ ( Isaia 43:4). Nu ştiu ce se va întâmpla în continuare în viaţa mea, dar ştiu că El este la cârma vieţii mele. Am făcut greşeli înainte de-al primi pe El, fac şi acum, când sunt cu El, voi face în continuare, dar ştiu că la cruce, la calvar, El a plătit vina păcatelor mele prezente, trecute şi viitoare. El este cel care le aruncă în marea uitării, şi eu cred că pe marginea acelei mări, este o pancardă pe care scrie: pescuitul interzis ! Este greu cu Dumnezeu, dar mai greu e fără Dumnezeu. Am greşit, am căzut, am pierdut o bătălie, dar n-am pierdut războiul ! Acestea trebuie să fie cuvintele unui credincios. Dacă nu vrei să te mai ridici, aceasta nu mai este vina picioarelor. Am învăţat că, cele mai mari victorii au venit din luptele cele mai crâncene.

Pentru cei care ve-ţi citi aceste rânduri, vreau să vă spun în încheiere: „ Dă Domnului tot ce îţi cere, şi primeşte tot ce îţi dă.” Chiar dacă vrăjmaşul vrea să te învingă, nu uita, destinul tău e să învingi, şi această biruinţă o primeşti prin credinţa în Domnul Isus, nimeni nu te poate opri să-L chemi, nici Diavolul, nici oamenii, nici stăpânirile întunericului acestui veac, nimeni nu-L poate închide pe Dumnezeu, şi şti de ce ? „ Pentru A-L închide pe Dumnezeu într-un muzeu, ar trebui să înlănţuieşti vântul”.

Daniela R.