Biserica
    Scopul
    Contact
    Rugaciune
    Poezia de azi
    Marturie
    Predica

  Proiect misionar

  Program

  Marturisirea de credinta

  Album Poze

  Rubrica

  Wallpapers

  Muzica

  Biblioteca

  Activitate

  Linkuri

  Sanatate

  Carte


Sa tram, ca an timl z, an chefi ai an beaiiau an ci ai an fapte de aineau an cerrii an pizma. n ci mdbmdt (mai mult)

DOVEZILE ÎNVIERII SPIRITUALE
(schiţă de predică)
Text  : Ioan 21:15-22

     După ce au prînzit, Isus a zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?`` ,,Da, Doamne``, I-a răspuns Petru, ,,ştii că Te iubesc.`` Isus i-a zis: ,,Paşte mieluşeii Mei.`` I-a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?`` ,,Da Doamne``, I-a răspuns Petru, ,,ştii că Te iubesc.`` Isus i-a zis: ,,Paşte oi ele Mele``. A treia oară i-a zis Isus: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?`` Petru s'a întristat că-i zisese a treia oară: ,,Mă iubeşti?`` Şi I-a răspuns: ,,Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.`` Isus i-a zis: ,,Paşte oile Mele! Adevărat, adevărat, î i spun că, atunci cînd erai mai tînăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar cînd vei îmbătrîni, î i vei întinde mînile, şi altul te va încinge, şi te va duce unde nu vei voi.`` A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: ,,Vino după Mine.`` Petru s'a întors, şi a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus, şi zisese: ,,Doamne, cine este celce Te vinde?``  Petru s'a uitat la el, şi a zis lui Isus: ,,Doamne, dar cu acesta ce va fi?`` Isus i-a răspuns: ,,Dacă vreau ca el să rămînă pînă voi veni Eu, ce- i pasă  ie? Tu vino după Mine!``

   Dovezile sunt necesare :

     a) pentru noi înşine ;
     b) pentru biserica din care facem parte ;
     c) pentru lumea la care trebuie să vestim Evanghelia.

     Câteva dovezi ale învierii spirituale, văzute în viaţa ucenicilor :
 1. ,,Prânzul cu Isus'' - timpul de masă petrecut împreună cu Isus (v. 12-15) - te hrăneşti cu hrană duhovnicească dată de Isus ; este timpul de studiu şi rugăciune de acasă dar şi din Biserică ;
  - creştinul viu spiritual îşi dovedeşte învierea prin faptul că se ,,hrăneşte" cu un Cuvânt proaspăt din Scriptură, zi de zi. Dacă cineva nu preţuieşte acest timp, dacă lipseşte de la ,,prânz", de la închinare, atunci, ori este ,,bolnav", ori este ,,mort'', şi de aceea nu are nevoie de ,,hrană''.
  - cu ce te hrăneşti sufleteşte ?
  - să ne hrănim cu lucruri binecuvântate de Isus ;
  - ,,prânzul cu Isus'' - hrana spirituală are de a face cu sănătatea spirituală şi cu puterea de lucru pe ogorul Evangheliei
 2. Pocăinţa (lui Petru) - recunoaşterea, rededicarea, dorinţa de reabilitare (v. 7) ;
  - Petru s-a lepădat cu blestem, într-o noapte, dar a ieşit apoi afară şi a plâns cu amar ;
  - el a plâns - primul prilej de a-şi rezolva relaţia cu Isus ; s-a grăbit să o rezolve, a trecut prin obstacole (marea...) ;
  - creştinul viu spiritual, nu este un om care nu mai greşeşte deloc faţă de Domnul sau faţă de fraţi, de semeni, dar este un om care se pocăieşte ori de câte ori este nevoie, este un om care îşi recunoaşte greşelile şi se lasă de ele ; este un om care nu se simte bine în păcat, nu se simte bine departe de Domnul, nu se simte bine departe de lucrarea Domnului.
 3. Iertarea - primită şi dăruită (v. 15)
  - în acest verset vedem iertarea pe care Isus o oferă lui Petru. Isus a avut puterea şi dorinţa de a ierta pe ap. Petru care s-a pocăit ;
  - credinţa, încrederea în iertarea pe care Isus o oferă celor ce se pocăiesc este un semn al învierii spirituale. Petru a crezut în învierea Domnului, tu crezi ?
  - cel viu spiritual are puterea de a primi iertarea, de a se ierta pe sine şi de a ierta pe alţii.
  - un creştin viu poate ierta pentru că ştie cât l-a iertat Domnul ; iertarea ca să fie benefică pentru cel ce o primeşte, trebuie să aibă la bază pocăinţa, recunoaşterea.
 4. Dialogul, conversaţia cu Isus, cercetarea (v. 15-17)
  - Isus Domnul, stă de vorbă cu Petru ;
  - Domnul întreabă şi Petru este atent şi gata să răspundă ;
  - un creştin viu ,,nu fuge" de o problemă ci caută să o rezolve prin dialog ; lucrurile pe care le înţelegem bine le putem face bine, dar cele pe care nu le înţelegem sau le înţelegem greşit, nu le putem face bine sau nu le putem face deloc ;
  - un creştin viu stă de vorbă, prin rugăciune, cu Domnul, stă de vorbă cu familia, cu fraţii şi surorile din biserică pentru aşi putea corecta atitudinile şi pentru a-i ajuta şi pe alţii la aceasta ;
  - un creştin viu este deschis pentru a se lăsa învăţat şi cercetat de Domnul.
                                                  - va urma -
   
   
DE CE AVEM NEVOIE DE ISUS
(schiţă de predică)

Text : Isaia : 1-7
   Totuşi întunericul nu va împãrãţi veşnic pe pãmîntul în care acum este necaz. Dupã cum în vremurile trecute a acoperit cu ocarã ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavã ţinutul de lîngã mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor. Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare luminã; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii rãsare o luminã. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucurã înaintea Ta, cum se bucurã la seceriş, cum se veseleşte la împãrţirea prãzii. Cãci jugul care apãsa asupra lui, toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfãrîmat, ca în ziua lui Madian. Cãci orice încãlţãminte purtatã în învãlmãşeala luptei, şi orice hainã de rãzboi tãvãlitã în sînge, vor fi aruncate în flãcãri, ca sã fie arse de foc. Cãci un Copil ni s-a nãscut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umãrul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Pãrintele veşniciilor, Domn al pãcii. El va face ca domnia Lui sã creascã, şi o pace fãrã sfîrşit va da scaunului de domnie al lui David şi împãrãţiei lui, o va întãri şi o va sprijini prin judecatã şi neprihãnire, de acum şi-n veci de veci: iatã ce va face rîvna Domnului oştirilor.
 1. Pentru că ai nevoie de Lumină (El este Lumina lumii - vers. 1-2) ; Ilustraţie : lumina arată praful din casă ;
 2. Pentru că ai nevoie de bucurie (vers. 3) ; Ilustraţie : bucuria mântuirii, a slujirii, a rugăciunilor ascultate etc. ;
 3. Pentru că ai nevoie de eliberare (vers. 4) ; Ilustraţie : numai un om care a ieşit din groapă poate scăpa pe altul ;
 4. Pentru că ai nevoie de biruinţă (vers. 5) ; Ilustraţie : să te biruieşti pe tine însuţi ; să biruieşti lumea cu ispitele ei ; să-l biruieşti pe Diavol şi duhurile răutăţii ;
 5. Pentru că ai nevoie de un Domn în viaţa ta (vers.6) ;
 6. Pentru că ai nevoie de minunile Lui în viaţa ta (vers. 6) ;
 7. Pentru că ai nevoie de sfatul Lui (vers. 6) ;
 8. Pentru că ai nevoie de tăria Lui (vers. 6) ; Ilustraţie : în familie, în societate, în slujire, în muncă ;
 9. Pentru că ai nevoie de un Părinte (Tată) (vers. 6) ;
 10. Pentru că ai nevoie de pace : cu Dumnezeu ; cu oamenii (vers. 6) ;
 11. Pentru că vei fi judecat de El (vers. 7).

********

Versetele biblice de la fiecare întrebare te pot ajuta să dai un răspuns corect.

1. Eşti tu sigur că eşti creştin ? 2 Corinteni 13:5;
2. Cum ai ajuns creştin? (printr-o alegere personală ,conştientă, sau doar prin moştenirea acestui nume?) Ioan 3:1-7;
3. De fapt ştii ce este un creştin cu adevărat, şi cum ajunge  cineva creştin? Faptele Apostolilor 2:37-42; Ioan 10:27;
4. Eşti convins că Dumnezeu există, că El a creat Cerurile şi pământul şi pe om după chipul şi asemănarea Lui? Geneza 1-2; Psalmul 139; Ev. Ioan 1:1-12;
5. Te-ai gândit vreodată ce implicaţii are pentru tine personal, faptul că eşti creat de Dumnezeu? Ştii de ce te-a creat Dumnezeu, cu ce scop? Geneza 1:28; Isaia 43:7; Marcu 12:28-34;
6. Crezi că Dumnezeu este Unul singur (revelat în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt - Geneza 1:26; Matei 28:19), că este atotştiutor, atotputernic, bun, iubitor dar şi drept şi sfânt în acelaşi timp? Geneza 18:14; Ieremia 32:17-20; Exod 34:5-7. Crezi că El va judeca lumea aceasta şi pe fiecare om în parte după faptele lui şi în lumina adevărului Sfintelor Scripturi? Ev.Matei 25:31-46. Ştii că în urma acestei judecăţi o parte din oameni vor merge într-un loc de chin veşnic (iad) iar cealaltă parte in Cer cu Dumnezeu? Apocalipsa 20:11-15; 21:1-8;
7. După modul în care ai trăit până acum, judecându-te pe tine însuţi în lumina Sfintelor Scripturi, unde crezi că îţi vei petrece veşnicia după moarte, în rai sau în iad? Ev.Luca 16:19-31; Evrei 9:27;
8. Ştii şi crezi că Dumnezeu te iubeşte atât de mult şi pe tine, încât a dat la moarte pe cruce ce a avut mai scump, pe Fiul Său Isus Cristos, ca tu să poţi să fii iertat de păcatele tale? Ev.Ioan 3:16-21,36;
9. Crezi că eşti un om păcătos? Crezi că te poţi mântui singur de păcatele tale, prin  faptele tale bune, prin religie, bani  etc… sau crezi că ai nevoie de un Mântuitor? Faptele Apostolilor 4:12; Ev. Ioan 14:6; 1Petru 1:17-19; Ev. Ioan 10:7-11;
10. Ştii care este singura Cale către Dumnezeu? Urmezi această Cale? Ioan 14:6; Ev.Matei 7:13-14;
11. Pe ce te bazezi în ceea ce priveşte practica vieţii de credinţă, modul în care îţi trăieşti credinţa? Pe ceea ce zic şi fac marea majoritate, pe tradiţie, datini, obiceiuri sau pe Biblie - Sfânta Scriptură? Ev. Matei 15:1-9; Ioan 5:39; Ioan 8:30-32. Crezi că Biblia este Cuvântul Lui Dumnezeu prin care El se revelează oamenilor, şi prin care te învaţă cum să faci voia Lui? 2 Timotei 3:14-17;
12. Ai acasă o Biblie? Ai citit vreodată Biblia? Toată? Te străduieşti să o împlineşti? Faptele Apostolilor 17:11;
13. Eşti tu un membru activ al unei Biserici creştine? Cât de des mergi la Biserică? Doar de sărbători sau regulat? Dacă toţi ar merge aşa de des la Biserică cum mergi tu, atunci Biserica ar fi mai goală sau mai plină? Faptele Apostolilor 2:46;
14. Când te-ai rugat ultima dată? Te rogi din inimă potrivit cu nevoile pe care le ai sau te rogi din obişnuinţă? 1 Tesaloniceni 5:17;
15. Dacă ai răspuns la aceste întrebări cu sinceritate, crezi că poţi să-ţi trăieşti viaţa în continuare tot aşa cum ai trăit-o până acum? Ori crezi că trebuie să faci unele schimbări?
   
    Dacă ai înţeles că ai nevoie de o schimbare în viaţa de credinţă şi doreşti să faci acest lucru, te sfătuiesc să începi prin a te ruga Domnului Dumnezeu ca El să te ajute în acest sens, să te înveţe, să te lumineze şi să-ţi dea putere. Este deosebit de important să începi să citeşti Biblia regulat, zilnic şi în întregime.  Începe cu Noul Testament, chiar de azi.
   
Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze în acest sens şi să te ajute!
            Cu respect şi dragoste în Hristos,
             misionar Teodor Groza.