Biserica
    Scopul
    Contact
    Rugaciune
    Poezia de azi
    Marturie
    Predica

  Proiect misionar

  Program

  Marturisirea de credinta

  Album Poze

  Rubrica

  Wallpapers

  Muzica

  Biblioteca

  Activitate

  Linkuri

  Sanatate

  Carte


Sa tram, ca an timl z, an chefi ai an beaiiau an ci ai an fapte de aineau an cerrii an pizma. n ci mdbmdt (mai mult)

Muzică

        ,, Cîntaţi Domnului, toţi locuitorii pămîntului! Vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui, povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui! Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut mai pesus de toţi dumnezeii! " 

                                                                                                                                1 Cronici 16:23-25

    Importanţa cântării în viaţa credinciosului ne-a determinat să vă venim în ajutor cu câteva imnuri mai cunoscute, putându-vă, cu această ocazie, descărca atât textul cât şi melodia imnului dorit. Din totdeauna oamenii credincioşi lui Dumnezeu I-au închinat cântări de slavă. De aceea este greu, într-un spaţiu restrâns să tratăm în ansamblu, deosebita importanţă a cântărilor de slavă la adresa Lui. Din Biblie înţelegem că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor. La fel ca şi psalmii Vechiului Testament, cântările creştine înalţă sufletul omului spre Dumnezeu. Imnurile creştine exprimă sentimente de recunoştinţă, de iubire, de încredere şi de speranţă ale credinciosului faţă de Dumnezeu Tatăl, Fiul Său şi Spiritul Sfânt. Prin intonarea acestor cântări comunitatea creştină se pregăteşte încă de pe acum să sărbătorească evenimentul unirii Bisericii cu Mirele ceresc, în ziua revenirii Lui în mare slavă. De multe ori, ne străduim prin cuvinte să exprimăm adevărurile Evangheliei Domnului Hristos, dar de multe ori prin cântare se reuşeşte acest lucru. Cântarea îmbărbătează sufletele celor credincioşi şi cercetează, prin Spiritul Sfânt, inimile celor păcătoşi. De aceea :

    ,, Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! Cântaţi Domnului, Binecuvântaţi Numele Lui! Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
Psalmul 96