Biserica
    Scopul
    Contact
    Rugaciune
    Poezia de azi
    Marturie
    Predica

  Proiect misionar

  Program

  Marturisirea de credinta

  Album Poze

  Rubrica

  Wallpapers

  Muzica

  Biblioteca

  Activitate

  Linkuri

  Sanatate

  Carte


Sa tram, ca an timl z, an chefi ai an beaiiau an ci ai an fapte de aineau an cerrii an pizma. n ci mdbmdt (mai mult)

Scopul Bisericii Baptiste ,,Speranta''

Inchinare S arbatorim prezenta lui Dumnezeu in mijlocul nostru prin inchinare (Matei 22:37-38, Ioan 4:23-24)
Misiune P ropovăduim Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15)
Slujire
E ducăm Biserica locală în vederea lucrării de slujire şi demonstrăm dragostea lui Dumnezeu slujind. (Matei 22:39)
Părtăşie
R
eaducem orice om care crede, în partaşie cu Domnul şi cu Biserica locală prin botez. (Marcu 16:16)
Ucenicie
A
profundăm viaţa de credinţă prin ucenicizare. (Matei 28:17-20)

N
u iubim păcatul dar îi iubim pe păcătoşi. (1 Ioan 2:9-17)

Ţ inem la o mărturie curată şi la unitatea în diversitate. (Efeseni 4:11-13, 17-20)

A
şteptăm revenirea glorioasă a Domnului Isus. (Ioan 14:3, Matei 24:44-46, 1 Tes. 4:16-18)